VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

PeuterspeelzaalDe eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere algemene ontwikkeling. Met VVE wordt de kinderen in de leeftijdsperiode van 2½ tot 4 jaar een leerprogramma aangeboden. Bij ons op school is gekozen voor het leerprogramma uit de methode PIRAMIDE. Het programma PIRAMIDE kent een gestructureerde didactische aanpak die zich vooral richt op de ontwikkeling van de taal. We beginnen met dit programma in onze peuterspeelzalen (PSZ) als de kinderen 2½ jaar zijn. Het programma loopt door tot het eind van de groepen 1/2.

In december 2007 hebben wij een rapport ontvangen van de Rijksinspectie. In dit rapport, waarin verslag wordt gedaan van een visitatie door de Rijksinspectie in het kader van de voorschool, spreekt de inspectie haar waardering uit voor de wijze waarop De Voorsprong, samen met de Peutersprong(en), de VVE organiseert.

Peuters (vanaf 2½ jaar) kunnen naar de Voorschool. Op de Voorschool ”De Peutersprong 1 en 2” werken we met de methode Piramide. Als een leerling van De Peutersprong naar groep 1/2 gaat wordt er verder gewerkt met de methode Piramide.

Kinderen maken met de methode Piramide op een speelse manier kennis met thema’s zoals: zomertijd, herfst, feest, kleding, kunst, wonen en verkeer.
Zo leren kinderen al veel zaken die ze later op de basisschool nodig hebben. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling middels het observatie- en registratiesysteem KIJK.

De Voorsprong en Zebra (welzijnsorganisatie die onze peuterspeelzaal beheert) hebben de handen ineengeslagen om de kwaliteit van de voor- en vroegschool op een nog hoger niveau te krijgen.

De samenwerking bestaat uit:
• Een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod.
• Gezamenlijk voorbereiden van de thema’s uit de methode.
• Regelmatige deelname aan teamtrainingen door de PSZ-leidsters.
• Voor de interne begeleiding en de zorg voor peuters is de IB-er van de basisschool
beschikbaar.
• In overleg met de kwaliteitsmedewerker van de peuterspeelzaal, de voorschoolcoördinator
en de leidsters wordt ‘Interne Begeleiding’ ingezet waar nodig.
• Gezamenlijke inzet wat betreft kwaliteitsverbetering VVE. In dit kader worden
er verschillende gezamenlijke vergaderingen gepland, gericht op: ontwikkelen van
visie, collegiale consultaties en spelend leren.
• Betrekken van peuterouders bij ouderactiviteiten basisschool.
• De aangestelde Oudercoach en leidsters van VVE-thuis (beiden van Zebra) werken
ook samen met de VVE-coördinator van de basisschool.
• Gezamenlijke inzet wat betreft Kindersymfonie en Samenspel, zodat de ouders een
doorgaande lijn wordt geboden.
• Een doorgaande lijn d.m.v. het observatie- en registratiesysteem KIJK.