Verslag Leerlingenraad 8 mei 2019

Aanwezig: juf Mirjam, Nada (6A), Ahmet Can (6B) Aliena (7A), Nissreen (7B), Sanae (8A), Zeynep (8B) en juf Paula.
Afwezig: geen
Agenda:

 1. Wie heeft er een punt voor de vergadering?
 2. Notulen vorige vergadering.
 3. Afspraken en/of besluiten vorige vergadering.
 4. Kerstfeest of een algemeen feest?
 5. Afspraken en besluiten.
  Verslag van de bijeenkomst.
  Ad.1
  Juf Paula.
  Juf Paula wil graag duidelijkheid t.a.v. het ophalen en het starten van de bijeenkomst. We spreken af dat Juf Paula de klassen langsgaat om alle kinderen te zeggen dat de Leerlingenraad over 5 minuten zal beginnen. Alle leerlingen gaan dan meteen door naar de personeelskamer. Op deze manier kunnen we op tijd beginnen. De bijeenkomst is van 12.00 – 12.25 uur.
  Ad. 2
  Het verslagje van de vorige vergadering wordt besproken en goedgekeurd.
  Ad.3
 • Presentatie in andere groepen over project ‘Rots en water’. Nada vertelt dat de presentatie is uitgesteld. Er wordt een nieuwe datum afgesproken met de leerkracht. Ahmet Can gaat Nada helpen met voorbereiden en presenteren.
 • N.a.v. het feit dat er tijdens de laatste kerstmaaltijd kinderen afwezig waren omdat zij van huis uit het kerstfeest niet mochten meevieren is er een discussie ontstaan of wij op de Voorsprong hier iets mee zouden moeten of niet. Handhaven we de kerstmaaltijd zoals het al jaren gaat, veranderen we de naam van het feest of vieren we het niet meer op deze manier? Dit zijn vragen waar we in de Leerlingenraad over spreken.
  Sanae uit groep 8A doet een voorstel over het vieren van een nieuw feest waarbij alle verschillende culturen in het daglicht staan. Dit zou een eindfeest kunnen zijn waarbij presentaties m.b.t. verschillende landen gegeven kunnen worden door de groepen, een soort markt met verschillende hapjes en bijv. een spelletjescircuit met voor de kinderen een strippenkaart. De ouders zouden gevraagd kunnen worden om te helpen. Juf Mirjam geeft aan dat het ook een feest voor aan het begin van het schooljaar zou kunnen zijn. Aliena vindt dat het Kerstfeest zoals we het nu vieren niet moet verdwijnen. Iedereen vindt het idee van Sanae erg leuk. Juf Paula en Juf Mirjam geven aan dat de organisatie van zo’n feest erg tijdrovend zal zijn en dat het misschien niet mogelijk is om op korte termijn, dit schooljaar nog, zo’n feest te realiseren. Ook zou het hele team hier natuurlijk achter moeten staan.
  Ad.5
 • Juf Mirjam bespreekt het idee van Sanae in ieder geval met Meester Michiel en in een gezamenlijke teamvergadering.

Volgende bijeenkomst:
Datum: Woensdag 19-06-2019
Tijdstip: 12.00 – 12.25 uur
Plaats: Personeelskamer