Verslag Leerlingenraad 10 april 2019

Aanwezig: Meester Michiel, juf Mirjam, Nada (6A), Aliena (7A), Sanae (8A), Zeynep (8B) en juf Paula.
Afwezig: Ahmet Can (6B) en Nissreen (7B)

Agenda:

 1. Wie heeft er een punt voor de vergadering?
 2. Kijken en eventueel veranderingen aanbrengen in de algemene afspraken.
 3. Wat zou jij of jouw groep nog willen van de Leerlingenraad?
 4. Hoe zijn de vorige evaluaties verlopen in jouw groep?
 5. Heb je ideeën voor de volgende bijeenkomsten?
  Verslag van de bijeenkomst.
  Intro: Sanae vertelt hoe het gaat met de kinderrechtenkrant. Ze is daar bijgekomen doordat ze een mail heeft gestuurd met daarin een motivatie om lid te worden. De bijeenkomsten zijn op het stadhuis, om de week. Elk jaar kunnen er nieuwe kinderen zich aanmelden. Sanae heeft het er erg naar haar zin.
  Ad.1 Er worden geen nieuwe punten aangedragen.
  Ad.2 De algemene afspraken worden punt voor punt nog eens doorgenomen.
  Ad. 3 Het onderwerp ‘Pesten’ komt aan de orde. Nada geeft aan dat in haar groep (6A) het programma ‘Rots en Water’ is gestart. Het voorstel is om als het programma afgelopen is de andere klassen een soort presentatie te geven over ‘Rots en Water’. Deze presentatie zou dan door Nada en een andere leerling uit de groep gegeven kunnen worden. Op deze manier weten de andere groepen wat er zich heeft afgespeeld in 6A en wat zij ervan geleerd hebben. Alina vindt het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op school. Aliena (7A) vertelt dat er na de meivakantie een nieuwe leerling in de klas komt. Zij wil graag dat deze leerling zich vanaf het begin veilig voelt bij ons op school. Alina stelt voor om in de groep erover te praten wat ze zouden kunnen doen met elkaar om dit veilige gevoel te laten ontstaan. Ook is het een idee om de nieuwe leerling een soort rondleiding door de school te geven.
  Ad. 4 We praten even door over het onderwerp ‘Kerst’. Er komt een idee voorbij om ook aandacht te geven aan feesten uit andere religies. Of misschien is het leuk om 1 groot feest te houden dat niet speciaal te maken heeft met een godsdienst, waar iedereen dan aanwezig kan zijn.

Afspraken en besluiten:

 • Een presentatie door Nada e.a. uit groep 6A over het project ‘Rots en Water’ in de andere klassen.
 • In groep 7A wordt gesproken over hoe je een nieuwe leerling in de klas een veilig gevoel kunt laten hebben. Alina bespreekt dit met de juf en de groep. Alina bespreekt ook of de nieuwe leerling een rondleiding kan krijgen en wie die rondleiding dan geeft.
  Volgende bijeenkomst: woensdag 8 mei 2019.
  Punten voor deze bijeenkomst:
 • Hoe is het gegaan met de afspraken en/of besluiten?
 • Verder praten over het vieren van Kerst / of een heel ander feest?