Schooltijden

OBS De Voorsprong werkt met een continurooster.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08:30 uur – 15:30 uur.
Woensdag 08:30 uur – 12:30 uur.

Om 08:00 uur ’s ochtends zijn de medewerkers van de school al aanwezig.

De 1e bel gaat om 08:10 uur, dan gaan de groepsleerkrachten naar hun lokaal.
Andere medewerkers nemen ook hun positie in, bijvoorbeeld op het schoolplein en/of in de gangen en centrale hal.

De 2e bel om 08:15 uur is voor de leerlingen, dan start de INLOOPTIJD!

Bij de 3e bel om 08:30 uur zijn alle leerlingen aanwezig in de klas en start de les.