School

De Voorsprong is een openbare basisschool in de Schilderswijk. De Voorsprong biedt uitstekend onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. De leerlingen scoren goed. Kinderen van 30 maanden kunnen naar onze peuterspeelzaal. Voor ouders van peuters en kleuters is er het programma VVE-thuis. De naam van de school staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. De sfeer binnen de school wordt door ouders, leerlingen en leerkrachten als prettig ervaren. We maken gebruik van moderne leermiddelen zoals het digibord, computers en tablets.

De school heeft een continurooster met gratis overblijven voor alle kinderen. Opvang na schooltijd is mogelijk. Alle groepen krijgen iedere week 6 uur extra onderwijs op het gebied van taal, sport, dans, drama, ict en techniek. Zo bieden wij onze leerlingen steeds meer kansen. Ook dit jaar kunnen bijzonder getalenteerde leerlingen meedoen aan speciale Masterclasses binnen de vakken theater en muziek. Daarnaast maakt onze school deel uit van ‘Samen10+’. Deze scholen werken keihard om kinderen hogere niveaus te laten halen en hun daarmee nog meer kansen te bieden in het voortgezet onderwijs en daarna.

Onderwijsconcept
Onze visie is: Onderwijs dient betekenisvol te zijn. Onze missie hierbij is: – Leren is een sociale activiteit. – Leren moet plaatsvinden in een zo authentiek mogelijke omgeving. – Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.