Van de directie

De Kinderboekenweek is begonnen. Voor ons als school elk jaar weer iets om bij stil te staan. Het stimuleren van lezen blijft ongelooflijk belangrijk: lezen is de basis van de schoolse ontwikkeling.

Het weer bij de staking zag er dreigend uit. Toen veel collega’s in het Zuiderpark kwamen scheen gelukkig de zon! We hopen dat de komende regering alles wat we nodig hebben ook serieus zal nemen. Ouders die zich achter deze actie hebben geschaard, willen we hierbij hartelijk bedanken!

In alle groepen hebben inmiddels ouderinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Fijn dat er in een aantal groepen veel ouders aanwezig waren. Ook goed om te horen dat er aardig wat ouders bereid zijn om leerkrachten te ondersteunen bij bepaalde activiteiten.
Wanneer nodig, zullen wij hier graag gebruik van maken!

Gebruik in- en uitgangen: De meeste ouders weten het wel, maar ik benoem het toch nog een keer:
Alle kinderen met begeleidende ouders komen ’s ochtends binnen via het grote speelplein.
Bij het naar huis gaan, blijken ouders vaak de deur naar de Ruijsdaelstraat te gebruiken. Daar is niets mis mee.
Kinderen lopen nogal eens vrolijk en pratend naar buiten en letten niet altijd goed op bij het oversteken van de Ruijsdaelstraat. Dit vinden wij te gevaarlijk. Daarom:
Kinderen mogen NOOIT zonder begeleiding van een ouder aan de Ruijsdaelstraat-kant naar buiten!

Michiel Strengers.