Notulen M.R. nr. 2

Notulen M.R.-vergadering 2 Voorzitter: Deborah
Datum: dinsdag 30 oktober 2018 Notulant: Bahar
Aanvang: 15.45u  
 
Agendapunten
1. Opening Deborah opent de vergadering
 
2. Directie
– schoolfoto’s: Als er voldoende animo is naar schoolfoto’s door een professioneel fotograaf, dan kunnen we het nog een keer proberen. Er wordt contact gezocht met de schoolfotograaf van ’t Palet. We wachten het gesprek af.
-De directie deelt mee dat er een krapte is ontstaan op de arbeidsmarkt naar leraren. We blijven zoeken.
  3. Ouderraad Deborah maakt een brief met retourstrookje voor de ouders, die zich willen aanmelden voor de ouderraad.  
 
4. Post
Geen Post  
 
5.Mededelingen
– Deborah: Deborah deelt mede dat ze de MR gaat verlaten, omdat ze i.h.k.v. normjaartaak te veel taken heeft.
-vorderingen ‘’voorzieningen verkeersveiligheid’’; Sameera heeft nog geen nader bericht ontvangen. We wachten het nog af.  
 
6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Geen
 
7. Sluiting
Deborah sluit de vergadering.
 
Data volgende vergaderingen: