Notulen M.R. nr. 1

Notulen M.R. vergadering 1

Datum 4-10-2018

Aanvang: 15.45 uur.

Voorzitter en notulant: Deborah

1. Opening

Samira en Bahar zijn afwezig met bericht.

De vergadering van 25 september heeft geen doorgang gevonden vanwege andere planningen van het personeel, die niet voorzien waren.

2. Directie

De directie zal worden uitgenodigd voor de komende vergadering.

De M.R. wil weten waar hij dit schooljaar mee te maken krijgt. Ouders willen graag horen hoe het zit met het lerarentekort en het verdelen van groepen.

3. Ouderraad.

We zijn nog niet verder gekomen met de ouderraad. Er was ook nog geen takenlijst. We komen deze vergadering tot het volgende voorstel wat betreft de taken:

-inpakken van Sinterklaascadeaus;

-helpen bij het versieren van de gangen (eventueel m.b.v. een leerkracht en met hulp van kinderen);

-hulp bij het doen van bestellingen/boodschappen.

In de loop van de tijd kunnen er taken bij komen. De ouders van een te vormen ouderraad kunnen ook met initiatieven komen. We denken te kunnen beginnen met 3 tot 5 ouders.

4. Post.

Het tijdschrift Info-MR van de maand oktober 2018 is binnen.

5. Mededelingen.

*Verkeersveiligheid

Deborah informeert de ouders over de vorderingen ‘’voorziening verkeersveiligheid’’. Er is toegezegd dat markeringen dit najaar zullen worden aangebracht. De beslissing of er een zebrapad komt moet nog genomen worden. Samira houdt de voortgang in de gaten.

*Schoolfoto’s

De oudergeleding gaat naar Michiel. Ouders willen graag dat er weer een professionele schoolfotograaf komt.

6.Sluiting: 16.45u.

Afspraken

*De oudergeleding gaat naar Michiel; ouders willen graag dat er weer een professionele schoolfotograaf komt.

*Deborah gaat naar Michiel om over de ouderraad te praten en om hem nadrukkelijk uit te nodigen voor de komende MR-vergadering.

Data volgende M.R.-vergaderingen 2018/19

Dinsdag, 27 november 2018

Dinsdag, 29 januari 2019

Dinsdag, 19 februari 2019

Dinsdag, 26 maart 2019

Dinsdag, 16 april 2019

Dinsdag, 28 mei 2019

Dinsdag, 25 juni 2019

Dinsdag, 16 juli 2019