Leerlingenraad woensdag 28 november 2018

Aanwezig:
Nada, AchmetCan, Sennae, Aliena, Nisreen, Zeynep
Juf Mirjam.

Agenda:
• Evaluatie 1e notulen.
• Sennae: kinderrechtenkrant.
• Aliena: Unicef.
• Pesten.
• Overige zaken.

• Evaluatie 1e notulen Oktober 2018:
Deze samen doorgelezen en daarna goedgekeurd.

• De kinderrechtenkrant:
Sennae legt uit dat zij had gelezen op een website van de Gemeente
Den Haag dat men op zoek was naar leerlingen van basisscholen die zich bezig wilden houden met kinderrechten. Sennae leek het leuk mee te mogen denken in zo’n groep en schreef een motivatiebrief waarna zij aangenomen werd. Ze is erg enthousiast en gaat ons in de leerlingenraad op de hoogte houden over de activiteiten van de kinderrechtenkrant.

• Unicef:
Aliena verteld over een filmpje van Unicef. Hier hebben zij met de klas naar gekeken en het lijkt haar goed dit school breed terug te laten komen als daar een onderwerp bij past. Alle leden stemmen hiermee in.
“Dag van het kind” een optie? Komen we een ander moment op terug.

• Pesten:
De leden van de leerlingenraad zijn met elkaar eens dat het onderwerp “PESTEN” regelmatiger besproken moet worden in de groepen om het onderwerp levend te houden. Anders zou het te stil kunnen worden rondom het onderwerp.

• Overige zaken:
In sommige groepen wordt het stilteteken gebruikt maar niet overal. De rode lijn daarin is weg. Hoe komt dit? Er zijn verschillende opmerkingen hierover; * Het werkt niet meer, of er wordt iets anders ingezet om kinderen te laten zien of horen dat ze stil moeten zijn. Bv een bel of een timer op het smartboard.
• Nada zegt: wij krijgen 3 waarschuwingen: 1 is een waarschuwing, 2 is woordenboek op tafel, 3 is iets uit het woordenboek overschrijven.
• AchmetCan zegt dat dit bij hem op dezelfde manier gaat of je gaat naar een andere klas toe.

• Nisreen zegt: vorig jaar ging het bij LKP sport vaak niet goed, nu gaat het beter. We zouden wel graag goals hebben die zwaarder zijn of vast staan, want deze vallen om. We zouden meer LKP willen. De velden van het plein zijn glad bij regen. Is kunstgras niet beter?
• Sennae zegt: de ballen op het plein zijn te zacht. Maar juist de andere leden van de leerlingenraad zegt dat de ballen te hard zijn.
• Nisreen: we zouden graag een andere sport willen, geen basketbal meer.
• Aliena: de lijnen van de velden zijn hard en scherp als je erop valt.

     Na deze vergadering kreeg ik van groep 6B een briefje met erop wat 
     hun ideeën waren over het schoolplein:

• Goaltjes die vast staan en hoger
• Een klimrek/ glijbaan
• Plastic tegels weg en wel een grasveld( kunstgras) de hele klas wil dat.
• Basketbal zachter, deze gaat tegen het buurthuisraam.
• Andere indeling van het plein zodat daar ook andere activiteiten kunnen worden gedaan.
• Schommel waar meer leerlingen tegelijk op kunnen, met een bescherming eromheen.
• Parcours met heuvel en planten met een buis waarin je kan glijden.
• IJzeren hekken weg, is net een gevangenis hekken in vrolijke kleuren.

Zoals jullie kunnen lezen; best al een aardige lijst. Ik zal vragen om voor een volgende keer meester Michiel en Soeshiel aan te sluiten bij de leerlingenraad.
Deze zal zijn woensdag 9 januari om 11.30 uur.

Heb jij een agendapunt voor deze vergadering; schrijf deze dan op een briefje en leg dat in mijn postvakje in de lerarenkamer.
Tot 9 januari in het nieuwe jaar!