Gymrooster

Alle kinderen krijgen regelmatig lessen in bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2x per week les van de vakleerkrachten meester Eric, meester Willem en/of de groepsleerkracht.

Gymrooster
Maandag: –
Dinsdag: groepen 3a, 3b, 5a, 5b, 7a, 8a, 8b
Woensdag: groepen 4a, 4b, 6a, 6b, 7b
Donderdag: groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 7b, 8a, 8b
Vrijdag: groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gelden de volgende regels:

 • Na de les bewegingsonderwijs is douchen verplicht.
 • Geef uw kind een handdoek of badlaken mee.
 • De jongens en meisjes douchen uiteraard gescheiden.
 • Gymkleding is verplicht en wij adviseren u nadrukkelijk om uw kind gymschoenen
  mee te geven.
 • Verzuimen van lessen bewegingsonderwijs kan alleen om gezondheidsredenen. In
  dat geval zullen wij u vragen een verklaring van uw huisarts of specialist te overleggen.
 • Tijdens de lessen mogen geen sieraden gedragen worden en mogen de meisjes, in
  verband met het gevaar, geen hoofddoek dragen.

Tevens wordt er door speciaal hiervoor ingehuurde sportdocenten sport- en spellessen gegeven in het kader van het LKP.