Absentie

Wanneer uw kind helemaal niet op school kan komen of niet op tijd kan komen is het belangrijk dat U dit vóór 8.30 uur onder vermelding van de reden aan de administratie van de school doorgeeft.

Als uw kind drie keer te laat op school is gekomen informeert de leerkracht de ouders hierover. Komt uw kind vaak (6x) te laat dan krijgt u een brief van de leerkracht van uw kind met een waarschuwing. Als uw kind dan nog te laat komt (9x) zult u uitgenodigd worden voor een gesprek met de directie (de 3-6-9-12 Regeling). Een vervolgens laatste stap is richting Bureau Leerplicht.

Wij hopen echterdat het zover niet zal hoeven te komen en dat u uw kind op tijd naar school zalbrengen en/of sturen. Er is al inlooptijd vanaf 08.15 uur!

Wij beloven u hier dit schooljaar 2018-2019 ook weer extra op te letten.