Peutersprong 1 en 2 voor 2 ½ tot 4 jaar

De groepen:

De Peuterleerplekken Peutersprong 1 en 2 zitten in het buurthuis de Octopus en in basisschool obs de Voorsprong . Hier kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar samen met andere peuters  spelen en leren.

Er zijn twee ochtendgroepen (8.15-11.15 uur) en twee middaggroepen (12.30-15.30 uur). Elke groep heeft 2 vaste juffen en er spelen 16 kinderen. Wij zijn geopend  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag .

Wat doen de peuters:

Elke dag hebben we hetzelfde ritme: binnen spelen, buiten spelen, samen eten, verhaaltjes voorlezen en samen met de juf in de grote en de kleine kring om de Nederlandse taal te leren en liedjes te zingen. Het spelen gaat over de lente, de zomer, de herfst, ziek zijn, feest, verkeer, bouwen en nog veel meer. De kinderen worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Uw kind gaat met 4 jaar veel sterker naar de kleutergroep want het snapt al hoe het op een school er aan toe gaat, kan met andere kinderen spelen en heeft een heleboel nieuwe woorden geleerd. We doen dat samen met de ouders, u bent heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind!

In het lokaal zijn verschillende hoeken ingericht waar veel verschillende spelmogelijkheden zijn. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, een lees/kwebbelhoek, een ontdekhoek en een atelier waarin de kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Deze hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema en aangevuld met nieuwe uitdagende materialen.

Samenwerking met de Voorsprong:

Als kinderen 4 jaar zijn stromen ze door naar de kleutergroepen van de basisschool. De peuterjuffen (van JongLeren)  en de kleuterleerkrachten (van basisschool De Voorsprong) werken samen aan de ontwikkeling van uw kind:  we organiseren activiteiten voor ouders zoals VVE-thuis, we werken allebei met de methode Piramide en we volgen de ontwikkeling van uw kind m.b.v. KIJK . De IB-er van de basisschool is ook betrokken bij de begeleiding en de zorg rondom uw kind.  Ter ondersteuning is ook een pedagogisch coach aanwezig.

Samenspel: voor 2 tot 2 ½ jaar:

Voor peuters van 2 jaar tot 2 ½ jaar is er elke woensdag van 09:00 uur tot 11:00 uur:  Samenspel. Uw kind kan samen met vader of moeder (of met oma) komen spelen in de peuterspeelzaal . Uw kind leert alvast wennen aan de voorschool en het is ook een gezellige ochtend met andere ouders en  kinderen. Informatie: Juf Lize en juf Diana.

Kom kijken / informatie :                                            

Wilt u meer informatie? Op de basisschool en op de peuterleerplek  kunt u een folder ophalen of komen kennis maken.  U kunt ook  kijken op www.jonglerendenhaag.nl. U kunt daar direct inschrijven.    

U bent altijd welkom om te komen kijken of kennis te maken :  06-43395267

Juf Lize, juf Diana, juf Wahida, juf Najat, juf Monique en juf Leonoor

Translate »