Handige adressen

OBS De Voorsprong
Ruysdaelstraat 11
2525 AA Den Haag
(t) 070 – 380 51 57
(e) directie@obsdevoorsprong.nl
(i) www.obsdevoorsprong.nl

Stichting De Haagse Scholen
Postbus 61454
2506 AL Den Haag
(t) 070 – 3065200
(I) www.dehaagsescholen.nl
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

College van Bestuur/ Bevoegd gezag
Voorzitter College van Bestuur:
Dhr. W. Hendricks
(e) w.hendricks@dehaagsescholen.nl

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)
Telefoon: 1400 (voor ouders, leerlingen en studenten)
Internet:
Inspectie van het Onderwijs
Contactformulier
Rijksoverheid.nl

Hoofdkantoor
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Postadres:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Bureau Leerplicht
Gemeente Den Haag
Dienst OCW
Antwoordnummer 13028
Postbus 12 652
2500 DP Den Haag
www.denhaag.nl
(t) 070 – 353 54 54
(m) 06 – 51474066

Vertrouwenspersonen bij De Haagse Scholen:

Intimidatie, pesten
Vertrouwenspersonen
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
(t) 0900 – 111 31 11 (Onderwijsinspectie)

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(t) 030 – 280 95 90
(f) 030 – 280 95 91
(e) info@onderwijsgeschillen.nl

Informatie- en Advieslijn voor ouders over onderwijs
(t) 0800 – 5010 (gratis)
(i) www.onderwijsconsument.nl/5o-tien

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) o.a. Jeugdgezondheidszorg
Afdeling Centrum
Paviljoensgracht 1
2512 BL Den Haag
(t) 0800 – 285 40 70 (CJG algemeen)
(t) 070 – 752 96 00 (CJG balie)
(t) 070 – 752 96 02 (JGZ)
(f) 070 – 752 97 00 (JGZ)
(i) www.cjgdenhaag.nl
(e) contact@cjgdenhaag.nl

Stichting Vrouwenorganisatie Sarita (onderdeel van CJG)
Weimarstraat 69
2562 GR Den Haag
(t) 070-3469543
(m) 06-24201847
(e) info@stichtingsarita.nl

Jeugd Tandzorg
Calandstraat 13
2521 AD Den Haag
(t) 070 – 305 12 00

Buurthuis Octopus
Delftselaan 12
2512 RE Den Haag
(t) 070 – 424 81 54

Bibliotheek
Hobbemaplein 30
2526 JB Den Haag
(t) 070 – 353 78 51

Translate »