Absentie

Wanneer uw kind niet op school kan komen of niet op tijd kan komen is het belangrijk dat u dit vóór 08.30 uur onder vermelding van de reden aan de administratie van de school doorgeeft.

Als uw kind 3x te laat op school is gekomen informeert de leerkracht de ouders hierover. Komt uw kind vaak (6x) te laat dan krijgt u een brief van de leerkracht van uw kind met een waarschuwing. Als uw kind dan nog te laat komt (9x) zult u uitgenodigd worden voor een gesprek met de directie (de 3-6-9-12 Regeling).

Een vervolgens laatste stap is richting Bureau Leerplicht. Wij hopen echter dat het zover niet zal komen en dat uw kind op tijd naar school is.

Er is al inlooptijd vanaf 08.15 uur!

Wij gaan hier dit schooljaar weer extra op te letten. Op tijd komen vinden wij erg belangrijk en heeft altijd onze aandacht.

Corona maatregelen
Wanneer uw kind niet naar school kan komen, omdat hij/zij symptomen van Corona heeft, maar eigenlijk niet ziek is, gaan we ervan uit dat hij/zij wél het huiswerk van die dag online maakt. Uw kind wordt hierover aan het einde van de dag door de leerkracht gebeld. Wanneer uw kind dit niet doet en het komt op school zónder het huiswerk te hebben gemaakt, zal hier een aantekening in de leerlingenadministratie van worden gemaakt. Ook hiervan zal bij slecht huiswerk maken een melding bij leerplicht worden gemaakt. Tevens heeft dit gevolgen voor het uiteindelijke advies wat uw kind in groep 8 zal ontvangen.

Zolang we met Corona te maken hebben en er nog geen vaccin is, zal er een groter beroep op uw verantwoordelijkheid als ouders/verzorgers en de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van uw kind worden gedaan. Lesuitval zal nu sneller voor kunnen komen, maar het onderwijs heeft uw kind hard nodig voor zijn/haar toekomst. Een goede samenwerking tussen u als ouder, het kind en de leerkracht is hierbij essentieel. Teams zal worden gebruikt om hierin elke week de dag- en weektaak voor elke klas te zetten, zodat u als ouders en het kind zelf kan nakijken wat het werk is dat in de klas en thuis gemaakt moet worden.

Wanneer een docent uitvalt wegens griep, kan de klas niet verdeeld worden over de andere klassen. De klas zal per Teams worden gewaarschuwd dat ze GEEN les op school hebben maar wel huiswerk moeten maken, wat de docent in Teams zal zetten.

Translate »