Schooltijden

OBS De Voorsprong werkt met een continurooster.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08:30 uur – 15:30 uur.
Woensdag 08:30 uur – 12:30 uur.

Om 08:00 uur ’s ochtends zijn de medewerkers van de school al aanwezig.

De 1e bel gaat om 08:10 uur, dan gaan de groepsleerkrachten naar hun lokaal.
Andere medewerkers nemen ook hun positie in, bijvoorbeeld op het schoolplein en/of in de gangen en centrale hal.

De 2e bel om 08:15 uur is voor de leerlingen, dan start de INLOOPTIJD!

Bij de 3e bel om 08:30 uur zijn alle leerlingen aanwezig in de klas en start de les.

Om 15.30 uur en op woensdag om 12.30 uur is de school afgelopen.
Om de rust in de school te bewaren, gaat het hek en de deur van de school 5
minuten voor tijd open. Dus om 15.25 uur en op woensdag om 12.25 uur. Houd u hier a.u.b. rekening mee wanneer het regent. Bij het wegbrengen van uw kind wordt de ingang aan het schoolplein gebruikt, ter veiligheid van uw kind. Belt u toch bij de hoofdingang aan, dan wordt u vriendelijk verzocht om te lopen naar het schoolplein en die ingang te gebruiken. Bij het ophalen van uw kind, worden zowel de ingangen aan het schoolplein als de hoofdingang gebruikt.

Corona maatregelen:
Bij het wegbrengen en ophalen mogen de ouders NIET de school in. Dit betekent dat er diverse ingangen worden gebruikt om de school in en uit te gaan.

Wegbrengen tussen 08.15-08.30
De leerkrachten zitten in het lokaal de kinderen op te wachten en laten de
kinderen bij binnenkomst hun handen goed wassen.
Voor de kleuters staat er een juf bij de ingang van het Vaillantplein om de kleuters op te vangen. Zij stuurt de kinderen de school in.

Ophalen om 15.30 en woensdag om 12.30
De leerkrachten lopen met de leerlingen mee, zodat alle leerlingen echt de school uit zijn en aan de ouders zijn meegegeven. Leerlingen vanaf groep 5 mogen alleen naar huis lopen. Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 MOETEN worden opgehaald door ouders/ familie/verzorgers/oudere broer of zus. Zij hebben GEEN toestemming alleen naar huis te lopen.

Doordat OBS De Voorsprong werkt met LKP heeft dit gevolgen voor de lestijden. Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de kinderen voldoende leertijd bieden om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Zo trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Met het helpen ontdekken en verder ontwikkelen van talenten en het opdoen van succeservaringen binnen LKP, het Leer Kansen Profiel, hebben wij de ingeslagen weg om cultuureducatie te verankeren binnen het bestaande curriculum gerealiseerd. Hierdoor wordt het leren zo breed mogelijk aangeboden en naar een hoger niveau gebracht. Dit alles doen wij met 6 uur extra lestijd per week. De totale lestijd voor onze leerlingen in 8 jaar is wettelijk verplicht 7520 uur (zonder LKP). Hiermee houdt de school rekening met het inzetten van de margetijd voor studiedagen.

Translate »