Kwaliteitszorg

De school heeft een zorgsysteem voor leerlingen die extra hulp of aandacht nodig hebben. De interne begeleiders coördineren deze hulp. Zij bespreken, meerdere keren per jaar, samen met de groepsleerkracht de voortgang van alle leerlingen. Naar aanleiding daarvan wordt onder meer bepaald welke leerlingen extra uitdaging en welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van- en meegenomen in trajecten van kinderen die extra zorg behoeven.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te bekijken.

Translate »