KOEL (LKP)

De afgelopen jaren is De Voorsprong een Leer Kans Profiel (LKP) school geweest. Dat konden wij doen dankzij subsidie van de gemeente Den Haag. De beslissing om de subsidie voortaan te verdelen over alle scholen in Den Haag, heeft ertoe geleid dat De Voorsprong dit niet meer zo uitgebreid kan doen. Van 6 uur per week, kunnen we nu nog maar 4 uur per week LKP bieden.

In het verleden hebben we vakken als muziek, Engels, techniek, Schrijfdans e.d. in de LKP-uren gedaan, zodat de leraren meer tijd konden besteden aan taal, rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Door het wegvallen van de subsidie kunnen we dat niet meer zo doen. De Voorsprong heeft ervoor gekozen het sportplein te behouden en nog 2 uur in de week per groep. De vakken die gegeven zullen worden, zijn een combinatie van ontspanning, ontwikkeling fijne motoriek, kunst (muziek en drama), bewegend leren, onderzoekend leren en ontwerpen en burgerschap/debatteren.

Per jaargroep worden bovenstaande lessen gegeven, aangepast aan de behoefte van de leerlingen.

We noemen deze uren voortaan KOEL-uren (Kunst, Onderzoek & Expressie Les).

Deze lessen worden elke dinsdag gegeven.

Translate »