Missie en Visie

Missie van OBS De Voorsprong
Wij zijn een school, waar leren een sociale activiteit is; dat betekent dat leren plaatsvindt in de onderlinge ontmoeting in een veilig klimaat. Jong en oud leren van en met elkaar. Wij streven er naar dat leerlingen mede verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en om zoveel mogelijk vanuit een authentieke omgeving school breed te leren. Op dit moment uit zich dit door de actualiteit waar mogelijk te betrekken op de lesstof.

Visie van OBS De Voorsprong:
Leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat en ondersteunen de sociale interacties.
Op De Voorsprong zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leren; dat betekent dat ze leren zelf doelen te stellen, die ze in een bepaalde periode willen bereiken. De doelen evalueren en reflecteren op het proces hoe ze de doelen bereikt hebben.

Leerkrachten maken doelen inzichtelijk en toegankelijk voor de leerlingen. Ze ondersteunen de leerling in het realistisch opstellen van hun leerdoelen en volgen en/of begeleiden de leerling in dat proces. Zij reflecteren met de leerling op het proces.

Wij leren schoolbreed vanuit een authentieke omgeving.

Translate »