Aangepaste website door coronavirus en leren op afstand

Beste ouders,

Wij proberen nog steeds indien nodig door middel van werken op afstand de kinderen lesstof te bieden om niet al te grote achterstanden op te lopen. Digitaal zijn er een aantal mogelijkheden. U heeft via Mijnschoolinfo.nl allemaal de informatie ontvangen over het gebruik en de beschikbaarheid van digitale leermiddelen. Hieronder nog een opsomming:

Basispoort leerlingen vanaf school
Methode veilig leren lezen
Methode Estafette
Methode Pennenstreken
Basispoort Nieuwsbegrip / Ambrasoft / Staal
Ambrasoft (directe link)
Spelling oefenen (groep 4a)
Gynzykids

Overige sites met educatieve spellen voor thuisonderwijs:
Kiddowz
Juf Maike (thuisonderwijs)

Office365
Intranet

Met vriendelijke groet,
OBS De Voorsprong.