OBS De Voorsprong werkt met een continurooster.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 uur –15.30 uur.
Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur.

Om 08.00 uur ’s ochtends zijn de medewerkers van de school al aanwezig.

De 1e bel gaat om 08.10 uur, dan gaan de groepsleerkrachten naar hun lokaal.
Andere medewerkers nemen ook hun positie in, bijvoorbeeld op het schoolplein en/of in de gangen en centrale hal.

De 2e bel om 08.15 uur is voor de leerlingen, dan start de INLOOPTIJD!

Bij de 3e bel om 08.30 uur zijn alle leerlingen aanwezig in de klas en start de les.
Doordat De Voorsprong werkt met het LKP heeft dit gevolgen voor de lestijden. Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Zo trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Met het helpen ontdekken en verder ontwikkelen van talenten en het opdoen van succeservaringen binnen het Leer Kansen Profiel, willen wij de ingeslagen weg om cultuureducatie te verankeren binnen het bestaande curriculum realiseren. Hierdoor wordt het leren zo breed mogelijk aangeboden en naar een hoger niveau gebracht. Dit alles doen we met 6 uur extra lestijd per week. De totale lestijd voor onze leerlingen in 8 jaar is wettelijk verplicht 7520 uur (zonder LKP).
Hiermee houdt de school rekening met het inzetten van de margetijd voor studiedagen.