OBS De Voorsprong werkt met een continurooster.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 uur –15.30 uur.
Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur.

Om 08.00 uur ’s ochtends zijn de medewerkers van de school al aanwezig.

De 1e bel gaat om 08.10 uur, dan gaan de groepsleerkrachten naar hun lokaal.
Andere medewerkers nemen ook hun positie in, bijvoorbeeld op het schoolplein en/of in de gangen en centrale hal.

De 2e bel om 08.15 uur is voor de leerlingen, dan start de INLOOPTIJD!

Bij de 3e bel om 08.30 uur zijn alle leerlingen aanwezig in de klas en start de les.