INSCHRIJVEN

Info

OBS De Voorsprong heeft haar gebouw aan de Ruijsdaelstraat. Naast de informatie die u in de schoolgids leest ontvangt u ook informatie via de nieuwsbrief. Iedere eerste vrijdag van de maand ontvangt u deze nieuwsbrief. Lees die altijd goed door.

De leiding van de school is in handen van Mevr. B. Heijsteeg. Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij één van de locatiedirecteuren.

Inschrijven op onze school

Voordat u uw kind op een basisschool laat inschrijven, is het verstandig om eens onder schooltijd op een aantal basisscholen in de omgeving de “sfeer te gaan proeven”. Als u voor uzelf besloten heeft om uw kind op OBS De Voorsprong in te schrijven, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de schoolleiding. U hoeft hiermee niet te wachten tot uw kind 4 jaar is geworden. Bij de inschrijving wordt een aantal benodigde gegevens over u en uw kind aan u gevraagd. U kunt bij de inschrijving kiezen om uw kind voor de Jeugdtandzorg in te schrijven, u kunt ook dit formulier thuis printen, invullen en meenemen naar de administratie.

Een les op de Van DamstraatVoordat uw kind zijn 4e verjaardag viert, mag hij/zij 5 schooldagen komen kennismaken met de groepsleerkracht en de kinderen van de groep waarin uw kind is geplaatst. De dag dat uw kind 4 jaar wordt mag uw kind alle dagen naar onze basisschool. Uw kind is vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig.

Voor een leerling die van een andere basisschool komt moet u een bewijs van uitschrijving van de vorige school bij de schoolleiding inleveren. Aan de hand van dit bewijs, het onderwijs­kundig rapport van de vorige school en de mondelinge informatie van de school waar deze leerling vandaan komt, wordt hij/zij op leeftijd in één van onze groepen ge­plaatst. Als een leerling uit een niet- Nederlandstalig land binnen of buiten Europa komt en ouder is dan 6 jaar en geen Nederlands spreekt, wordt hij/zij doorverwezen naar een school met een "opvang voor neveninstromers".

Uitschrijven

U meldt aan onze school de naam en het adres van de nieuwe school. Wij nemen contact op met de andere school. Hierna geven wij u een bewijs van uitschrijving. Hiermee kunt u naar de nieuwe school gaan om uw kind aan te melden. Wij schrijven een onderwijskundig rapport over uw kind. Dit rapport gaat zowel naar de ouders als naar de nieuwe school. Heeft u vooraf contact opgenomen met de nieuwe school dan zal deze school altijd eerst met ons spreken over uw kind. Daarna volgt eventueel het uitschrijfbewijs en het onderwijskundig rapport.