INSCHRIJVEN

Info

OBS De Voorsprong heeft haar gebouw aan de Ruijsdaelstraat. Naast de informatie die u in de schoolgids leest ontvangt u ook informatie via de nieuwsbrief. Iedere eerste vrijdag van de maand ontvangt u deze nieuwsbrief. Lees die altijd goed door.

De leiding van de school is in handen van Mevr. B. Heijsteeg.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij één van de locatiedirecteuren.

Inschrijven op onze school

Voordat u uw kind op een basisschool laat inschrijven, is het verstandig om eens onder schooltijd op een aantal basisscholen in de omgeving de “sfeer te gaan proeven”. Als u voor uzelf besloten heeft om uw kind op OBS De Voorsprong in te schrijven, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de schoolleiding. U hoeft hiermee niet te wachten tot uw kind 4 jaar is geworden. Bij de inschrijving wordt een aantal benodigde gegevens over u en uw kind aan u gevraagd. U kunt bij de inschrijving kiezen om uw kind voor de Jeugdtandzorg in te schrijven, u kunt ook dit formulier thuis printen, invullen en meenemen naar de administratie.

Voordat uw kind zijn 4e verjaardag viert, mag hij/zij 5 schooldagen komen kennismaken met de groepsleerkracht en de kinderen van de groep waarin uw kind is geplaatst. De dag dat uw kind 4 jaar wordt mag uw kind alle dagen naar onze basisschool. Uw kind is vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig.

Voor een leerling die van een andere basisschool komt moet u een bewijs van uitschrijving van de vorige school bij de schoolleiding inleveren. Aan de hand van dit bewijs, het onderwijs­kundig rapport van de vorige school en de mondelinge informatie van de school waar deze leerling vandaan komt, wordt hij/zij op leeftijd in één van onze groepen ge­plaatst. Als een leerling uit een niet- Nederlandstalig land binnen of buiten Europa komt en ouder is dan 6 jaar en geen Nederlands spreekt, wordt hij/zij doorverwezen naar een school met een "opvang voor neveninstromers".

Inschrijving vóór groep 1

Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school.

Aanmelden

Goed om te weten:

·    Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden.
Belangrijk: neem de brief mee naar school.

·    Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna.

·    Aanmelden kan door een afspraak te maken met Mevr. N. Sevilmis (070-3805157).

·    U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.

·    Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Belangrijk: de school vraagt u dan om het burgerservicenummer.

Al aangemeld?

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015 en heeft u uw kind voor 1 januari 2016 al aangemeld bij onze school?

·     Als u vóór 1 januari 2016 een brief van ons heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten, dan heeft uw kind zeker een plek op onze school.

·     Als u vóór 1 januari 2016 geen bericht heeft ontvangen dat uw kind is toegelaten. dan moet u uw kind opnieuw aanmelden bij ons. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet en kunt u uw kind gewoon aanmelden.

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen uit de buurt voorrang. Dit zijn de toelatingscriteria op onze school. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot.

Belangrijk om te weten: wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl

Uitschrijven

U meldt aan onze school de naam en het adres van de nieuwe school. Wij nemen contact op met de andere school. Hierna geven wij u een bewijs van uitschrijving. Hiermee kunt u naar de nieuwe school gaan om uw kind aan te melden. Wij schrijven een onderwijskundig rapport over uw kind. Dit rapport gaat zowel naar de ouders als naar de nieuwe school. Heeft u vooraf contact opgenomen met de nieuwe school dan zal deze school altijd eerst met ons spreken over uw kind. Daarna volgt eventueel het uitschrijfbewijs en het onderwijskundig rapport.